44 649 58 82
600 798 888

Dla mieszkańców osiedla Zielona Aleja oznacza to lepszą dostępność do infrastruktury komunikacyjnej, ponieważ takie decyzje pociągają za sobą inwestycje drogowe.
http://www.piotrkow.pl/nasze-miasto/aktualnosci/wyrosna-bloki-przy-broniewskiego
Rozpoczęcie przedsprzedaży budynku B2  (możliwość dokonywania rezerwacji mieszkań) 
Zakończenie stanu surowego otwartego na budynku B1
Rozpoczęcie prac budowlanych zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi pod budynek B i budynek E