44 649 58 82
600 798 888

Ogród w stylu angielskim

Ogród w stylu angielskim

Miedzy budynkiem D i E zostanie utworzony park zaprojektowany przez projektantów ogrodów. Będzie to ogród przypominający stylem ogrody angielskie z dużą ilością wysokich ozdobnych traw. Możemy sobie na to pozwolić przez optymalne utrzymanie wskaźnika powierzchni mieszkań do powierzchni terenów zielonych. 
← powrót